Search
>
Search
Investor Relations

Analyst Coverage

 • Agency: Analyst: Email:
 • CICC Han Pu han.pu@cicc.com.cn
 • J.P.Morgan Jemmy Huang jemmy.s.huang@jpmorgan.com
 • HSBC Livy Lyu livy.y.lyu@hsbc.com.hk
 • CITIC Shao Ziqin shaoziqin@citics.com
 • CITI Michelle Ma michelle.ma@citi.com
 • DBS Bank Ken Shih kenshih@dbs.com
 • SCS Hu Xiang hux@dwzq.com.cn
 • GF Securities Chen Yunyang chenyunyang@gf.com.cn
 • MIZUHO Ben Huang ben.huang@hk.mizuho-sc.com
 • CMB INTERNATIONAL Karen Sui suixiaomeng@cmbi.com.hk
 • UOBKayHian Wang Zhen wangzhen@uobkayhian.com
 • Guotai Junan Liu Xinqi Liuxinqi@gtjas.com
 • FIRST SHANGHAI Jessie Zhu Jessie.Zhu@firstshanghai.com.hk
 • SHENYIN & WANGUO Vivian Xue xuehr@swsresearch.com